بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همایش راهنمایان گردشگری

میزبانی کرمانشاه در همایش راهنمایان گردشگری کشور اقدامی ارزشمند است

میزبانی کرمانشاه در همایش راهنمایان گردشگری کشور اقدامی ارزشمند است

در کارگروه گردشگری استاندار کرمانشاه برگزاری همایش سراسری راهنمایان گردشگری کشور در کرمانشاه به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار ایسنا، موضوع میزبانی استان کرمانشاه برای یازدهمین همایش سراسری راهنمایان گردشگری کشور در جلسه کارگروه گردشگری استانداری کرمانشاه به تصویب رسید و این همایش اسفند ماه امسال به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد. در این جلسه […]