بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همایش‌ها و جشنواره‌ها

طراحی کارت شتاب برای خارجی‌ها

طراحی کارت شتاب برای خارجی‌ها

با تکرار مشکلات و کمبودها مواجه خواهیم بود که بازاریابی را کُند خواهد کرد. برای همین باید تنوع زمانی و تغییر در مقاصد گردشگر خارجی ایجاد شود. وی با اشاره به همزمانی همایش‌ها و جشنواره‌ها با فصل محدود گردشگری در ایران، ادامه داد: از طریق دولت، مکاتبه‌هایی کرده‌ایم تا در تقویم سالانه‌ی همایش‌ها و جشنواره‌ها، تغییراتی ایجاد و با استان‌ها هماهنگی‌هایی شود،...