رزرو هتل ایران بوم گردی

همایشهای گردشگری

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

تاریخ خبر :۱۳۹۳/۱۱/۰۱-کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد. کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش […]

جاباما