بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هفت سبزی

نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک

نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک

یا آبگوشت و نون یادته؟!) ( یادت هست که شب های قبل از عید دو جور غذا بیشتر نبود یا نان با آبگوشت بود یا آبگوشت با نان؟!) هفت سبزی: هفت سبزی از رسوم ویژه و منحصر به فرد در قم بوده است، در این رسم خانواده هایی که باغ و سبزی کاری داشتند...