بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هفت دغنان

آرامگاه خوری

آرامگاه خوری

استان گیلان, صومعه سرا

خورسوی که وی را سیده خروسه نیز می نامند،آرامگاه خوری در هفت دغنان زیارتگاه اهالی منطقه است. در مقدمه ی دیوان پیر شرفشاه که احتمالا در اواخر قرن نهم هجری کتابت شده است، او را خواهر امیره ساسان گسکر، خان قدرتمند اواخر قرن هشتم هجری گسکر وتوالش دانسته اند.داستان زندگی او اینطور آمده است که پیر شرفشاه عارف هم عصر او روزی نزد امیره ساسان رفت و به او گفت:...