رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

هفت برم

خشکی ٤ به ٣ در هفت برم!/زیستگاهی دیگر در مسیر نابودی
سال‌های اخیر علیرغم شعارهای رنگ رنگ و تلاش‌های دوستداران و دلسوزان، محیط زیست، اعم از جنگل، مرتع و به ویژه تالاب‌ها، روزگار تلخی را تجربه می‌کنند؛ روزگاری که از یکسو ...