رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

هفت آب انبار کجاست

هفت برکه گراش
هفت برکه،در اصل  هفت آب‌انبار است؛ مکان‌های که به‌واسطه تامین آب در مناطق گرم و سوزان جنوب استان فارس، از اهمیت بسیار زیادی نزد مردمان این جوامع برخوردار بوده و ...