رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

هفته رستوران گردی

یک هفته رستوران گردی کنید
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ "علی اصغر ابراهیمی" رییس اتحادیه رستوران‌ داران تهران درخصوص برگزاری هفته رستورانگردی به CHN‌گفت: «با توجه به آنکه بیشتر تعاملات انجام شده بر روی ...