بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هفتمین همایش

رونمایی از تندیس هفتمین همایش ملی راهنمایان گردشگری در هفت باغ علوی کرمان

رونمایی از تندیس هفتمین همایش ملی راهنمایان گردشگری در هفت باغ علوی کرمان

در حال برگزاری است، 700 راهنمای گردشگری در مسیر کرمان - بم هستند که قرار است با حضور در بم حلقه انسانی "بم زنده است " را در ارگ قدیم تشکیل دهند؛ در مسیر حرکت به سمت بم از تندیس هفتمین همایش راهنمایان در محور گردشگری هفت باغ علویم کرمان رونمایی شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، هفتمین گردهمایی ملی راهنمایان گردشگری به میزبانی...