رزرو هتل ایران بوم گردی

هفتمین مقصد گردشگری جهان

ترکیه همچنان مقصد گردشگران خارجی است

ترکیه همچنان مقصد گردشگران خارجی است

به 10 میلیون گردشگری که در سال 2000 به ترکیه رفتند، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. اکثر گردشگران ترکیه‌ای از کشورهای عراق‌، ایران، یونان‌، روسیه‌، بلغارستان‌ و انگلیس هستند. استانبول پایتخت ترکیه، هفتمین مقصد گردشگری جهان است که پیش‌بینی می‌شود امسال 11 میلیون و 600 هزار مسافر را به خود جذب کند. با وجود این که ترکیه تنها هزار مایل با درگیری‌های...

جاباما