بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هزینه های عملیاتی

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

را شامل می شود این گروه شامل پنج بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی ، انبارداری و ارتباطات می باشد. بدین منظور هر ساله بانک مرکزی به منظور ارزش فروش خدمات، هزینه های عملیاتی و در آمد عوامل تولید از صورت های مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت آسمان، شرکت فرودگاه های کشور و ... استخراج می...