بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هزينه هاي گردشگري

بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس

بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس

شهر مقدس مشهد، شهری با کارکرد مذهبی-زیارتی، زمینه مناسبی را برای توسعه گردشگری مذهبی به عنوان یکی از اشکال عمده گردشگری فراهم کرده است. وجود چنین زمینه ای، علاوه بر ارتقای فرهنگ و عناصر وابسته به آن، پویایی جریان های مولد اقتصاد شهری منتج از جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است. نحوه […]