بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هزاره سوم قبل از میلاد

کاوش کول تپه هادیشهر با تمدن دوران هزاره سوم قبل از میلاد به پایان رسید

کاوش کول تپه هادیشهر با تمدن دوران هزاره سوم قبل از میلاد به پایان رسید

یا همان فرهنگ کورا ارس در این منطقه به عنوان یکی از شاخص های اصلی این فرهنگ به وضوح قابل مشاهده بوده و بیانگر وجود فرهنگ و تمدنی غنی است. وی افزود: آثار کشف شده تمدن دوران هزاره سوم قبل از میلاد را در بر می گیرد.