رزرو هتل ایران بوم گردی

هزارمسجد

نور علی و عرب چاه

نور علی و عرب چاه

استان خراسان رضوی, کلات

از مسیر شهر لایین (واقع در ۲۰ کیلومتری غرب کلات استان خراسان رضوی) که به سمت رشته کوه های هزار مسجد میرویم ، اول به مکانی میرسیم که به آن چهارراه میگویند بعد از آن به عرب چاه میرسیم . منطقه عرب چاه بسیار بکر است – طبیعت کم نظیر و هوای سردی را دارا […]

جاباما