بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هدف از نمایش آثار

هدف موزه ها

هدف موزه ها

قیاس است . در حال حاضر موزه مؤسسه‌ای است که به گردآوری، مطالعه و محفوظ داشتن اشیاء نمایانگر طبیعت و بشر می‌پردازد تا آنها را جهت آگاهی، آموزش و لذت پیش چشم همگان بگسترد . نخستین و مهم‌ترین هدف از نمایش آثار در موزه‌ها ایجاد ارتباط میان بازدید کننده و آثار است که الگوها و جلوه‌های ویژه خود را دارد و مخاطب‌شناسی نیز محور مهمی در تعیین این...