بلیط هواپیما

نیریز کبیر

دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه

زابل، بیات عجم، بحر نور، منصوری، مبرقع، سپهر ، عراق، محیّر، آشورآوند، اصفهانک، حزین، زنگوله، شوشتری‌گردان، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا، نفیر، راوندی، لیلی و مجنون ، طرز، پروانه، ماوراءالنهر، راک عبدالله ، راک هندی، فرود، پروانه، نیریز صغیر، نیریز کبیر. [audio mp3="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/01/35210.mp3"][/audio]

صفحه 1 از 1
int(70706)