بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نگارگری ایرانی

باغ چگونه موجودیت یافت

باغ چگونه موجودیت یافت

نقش باغ در ساحت تصویرهای درون متون داستانی منظوم و نگاره های جلایری، ابعاد و تصاویری از باغ موردنظر خواجوی کرمانی و جنید سلطانی را معرفی کرد. جیحانی گفت: باغ ها بازتابی وسیع در متون ادبی و نگارگری ایرانی داشته اند از این رو متون یاد شده و نسخه های مصور آنها از جمله منابع شناخت باغ در سده های میانه محسوب می شوند. ...