بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نگارگران

روایت روابط ایران و هند در نمایشگاه صنایع‌دستی

روایت روابط ایران و هند در نمایشگاه صنایع‌دستی

این نمایشگاه، مکتوب کردن داستان روابط فرهنگی ایران و هند از قدیم‌الایام تاکنون در قالب یک کتاب مصور بوده است و کتابت و خوشنویسی متن این روایت به دو زبان فارسی و هندی صورت گرفته و تزئین صفحات آن را نگارگران و طراحان دو کشور، متناسب با محتوای متن در هر صفحه، انجام داده‌اند.»