بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نگاره های ایرانی

معرق کاری

معرق کاری

رنگ می باشند که هنرمند معرق کار بسته به طرح مورد نظر و سلیقه آنها را انتخاب می کند و به کار می برد. هنرمندان معرق به شیوه زیبایی طرح مورد نظرشان را از خطوط اسلیمی و ختایی و نگاره های ایرانی اقتباس می کنند و بر روی کاغذهایی نظیر کالک، ماشینی و روغنی به کار می برند. هنرمندان معرق به شیوه زیبایی طرح مورد نظرشان را از...