رزرو هتل فضاگشت

نکات کته سیر

کته سیر شمالی و شیرازی
کته سیر شمالی و شیرازی با نامهای سیر پلو یا دمپختک سیر و یا پلو سیری هم شناخته می شود . یکی از پلوهای بی نظیر که در این مطلب ...