رزرو هتل فضاگشت

نوع گردشگری

گردشگری ادبی مثل نفت درآمدزا است
نویسنده «جاده کور» معتقد است: اطلاعات، به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ای را فراهم و مخاطب را تشویق کند که به منطقه‌ای سفرکند. باید این اطلاعات با تبلیغات و امکانات وسیعی که ...