رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

نهی از منکر

مصادیق منکراتی گردشگران را اعلام کنید
تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ – رییس هیئت مدیره‌ی جامعه‌ی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی تصریح کرد: «آقایان نماینده لطف کنند مصادیقی را که گردشگر به‌عنوان موارد مغایر با امر به معروف و ...