بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نماینده منطقه‌ای

ایران نماینده منطقه‌ای یونسکو می شود

ایران نماینده منطقه‌ای یونسکو می شود

ما پژوهشگر ندارند. وی با بیان اینکه اگر هم این کشورها کاری انجام دادند خارجی‌ها برای آنها انجام دادند، تصریح کرد: بر اساس صحبتی که با خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، داشتیم قرار است ایران به عنوان نماینده منطقه‌ای یونسکو در کشورهای حوزه اطراف ایفای نقش کند. سلطانی‌فر تصریح کرد: در ادامه یک سری مباحثی راجع به میراث ملموس و به ویژه ناملوس با...