رزرو هتل ایران بوم گردی

نمایش شهاب سنگ قجری

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان با عنوان “ورامین” به نمایش درآمد.شهاب سنگ ورامین، بزرگترین شهاب سنگ ایران یکی از 7 شهاب سنگ مزوسیدریتی در جهان بوده که 138 سال پیش هنگام سقوط و برخورد با چشم رصد شده است. این شهاب سنگ 8 اردیبهشت در کاخ گلستان به نمایش گذاشته می شود. مسعود نصرتی (مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان) درباره نمایش شهاب سنگ قجری گفت:...

جاباما