رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

نمایشگاه گردشگری ITB برلین

قرار دادن دولت ایران در فهرست سیاه !
بورس گردشگری آلمان، دولت ایران را به‌خاطر 87 هزار یورو بدهی در فهرست سیاه قرار دارد! این مطلب گفته‌ی رییس جامعه‌ی تورگردانان ایران است که اکنون مسوولیت برپایی غرفه‌ی ایران ...