رزرو هتل فضاگشت

نمایشگاه گردشگری منطقه ای

ضرورت حضور در نمایشگاههای گردشگری منطقه ای و بین المللی
این حضور به ویژه در کشورهایی بیشتر ضرورت می یابد که ظرفیت توسعه گردشگری دوجانبه در آنها وجود دارد. به عنوان مثال، مالزی از جمله کشورهایی است که توانسته است ...