بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه گردشگری بین المللی

ضرورت حضور در نمایشگاههای گردشگری منطقه ای و بین المللی

ضرورت حضور در نمایشگاههای گردشگری منطقه ای و بین المللی

این حضور به ویژه در کشورهایی بیشتر ضرورت می یابد که ظرفیت توسعه گردشگری دوجانبه در آنها وجود دارد. به عنوان مثال، مالزی از جمله کشورهایی است که توانسته است با مدیریت مناسب از این صنعت روبه رشد فراتر از ظرفیت های خود استفاده کند. ‘نظری عبدالعزیز محمد’ وزیر گردشگری مالزی روز دوشنبه گفت که […]