بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه های گردشگری

تسهیلات ورود گردشگران خارجی بیشتر می شود

تسهیلات ورود گردشگران خارجی بیشتر می شود

تلاش جهت تسهیل ورود گردشگران خارجی، توسعه شاخه های مختلف صنعت گردشگری کشور مانند سلامت و مذهبی را از جمله مهم ترین اجزای شکل دهنده الگوی عملیاتی پیش رو خواند. رحمانی موحد همچنین با تاکید بر برگزاری نمایشگاه های گردشگری در سطحی شایسته و حضور پر رنگ در عرصه های بین الملل، فعالان بخش خصوصی را بازوی اجرایی و عامل پیشبرد صنعت گردشگری کشور در دو سطح...