بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه غذا در مشهد

نمایشگاه غذا در مشهد و تلاش برندها برای رشد گردشگری

نمایشگاه غذا در مشهد و تلاش برندها برای رشد گردشگری

نمایشگاه غذا در مشهد برگزار شود، با توجه به رفتارهای گرم و صمیمانه مقامات ایرانی و تسهیلاتی که به تجار ترک ارائه دادند، تلاش زیادی شد تا زمینه حضور سرمایه گذاران ترکیه در مشهد فراهم شود و در آینده نزدیک احتمالا کنفرانسی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در مشهد برگزار خواهیم کرد. آیکان اظهار داشت: ترکیه صنعت قابل توجهی در حوزه های مختلف از جمله صنایع غذایی دارد و برای اینکه صنعتگران ترکی...