بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه روستایی

نمایشگاهی به گستره توانمندی های سرزمین مادری

نمایشگاهی به گستره توانمندی های سرزمین مادری

تهران- ایرنا- تلالو منجوق و سرمه و ملیله لباس های رنگارنگ، صدای روح بخش موسیقی نواحی گوناگون میهن، سنت ها و رقص های بومی هر منطقه در کنار محصولات متنوع همه استان های کشور در نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری، هجاهای شعری است با مطلع «ایران؛ ای سرزمین جاودان». به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سه […]