بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه‌های فرانسوی

پیگیری امور گردشگری بین ایران و فرانسه

پیگیری امور گردشگری بین ایران و فرانسه

در حوزه صنایع دستی هم گفت: «برای شناسایی سلیقه و بازاریابی در مورد صنایع‌دستی، پیشنهاد می‌کنم متخصصان ایرانی به فرانسه اعزام شوند تا در ارتباط با فدراسیون‌های صنایع‌دستی و گردشگری، موضوعات مربوط به صادرات صنایع‌دستی و عرضه آثار ایرانی در نمایشگاه‌های فرانسوی را مورد ارزیابی قرار دهند.» در ادامه این دیدار، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز اظهار کرد: «برگزاری تورهای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران برای تورگردانان و...