بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه‌های داخلی

تکمیل پروژه‌های ناتمام؛ اولویت مسوولان گردشگری

تکمیل پروژه‌های ناتمام؛ اولویت مسوولان گردشگری

سود بانکی را یارانه می‌دهیم و این به همه تعلق می‌گیرد، بنابراین رانت محسوب نمی‌شود، بلکه سیاست حمایتی دولت برای توسعه این مناطق است. یکی از فرصت‌ها برای جلب سرمایه‌گذاران در عرصه گردشگری حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی است. آیا شما برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارید؟ ما خیلی اعتقاد به عملیات نمایشی برای برگزاری نمایشگاه‌ها نداریم. اینکه ما...