بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نماد نوگرایی

آیا شانزه لیزه ایران تا ۵ سال آینده زنده می ماند؟

آیا شانزه لیزه ایران تا ۵ سال آینده زنده می ماند؟

تاریخ خبر : 1392/12/10 – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه میراث فرهنگی- امروز کمتر ایرانی است که لاله زار را نشناسد، خیابانی که زمانی نماد نوگرایی و هنر در ایران بود و حالا در ادبیات و فرهنگ عامه مردم جا دارد. در خاطره جمعی مردم لاله زار تئاتر است، سینما و رستوران. احمد مسجد جامعی، رییس شورای شهر تهران در جمعه تهران گردی این بار به سراغ این خیابان رفت....