بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقوش برجشته

شناسایی ۱۰۰ نمونه گلسنگ در تخت جمشید

شناسایی ۱۰۰ نمونه گلسنگ در تخت جمشید

این گلسنگها سالانه 20 میلیارد تومان به تخت جمشید آسیب وارد می کنند. یک کارشناس حوزه گلسنگ شناسی در خصوص وضعیت گلسنگهای تخت جمشید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه وضعیت وجود و حمله گلسنگها به نقوش برجشته تخت جمشید نگران کننده است و در صورت ادامه این روند طی 60 سال آینده از تخت جمشید دیگر نقوش و کتیبه ای باقی نمی ماند. ...