بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقوشی از فرشتگان

تبدیل قبر طبیب مرده زنده کن به انباری

تبدیل قبر طبیب مرده زنده کن به انباری

استفاه می شود. ورودی بنا مسیری غیر مستقیم به صحن دارد و در آن معماری چون جلو خان، هشتی؛ دالان و ایوان به کار رفته است. چندین نقش برجسته سنگی نیز در پایه ستونهای حیاط این مدرسه وجود دارد با نقوشی از فرشتگان و سبدی از گل. این مدرسه بازدیدکننده ای را به داخل راه نمی دهد چون طلاب در آن درس می‌خوانند.