بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقطه قوت

ایران ارزان‌ترین مقصد سفر جهان

ایران ارزان‌ترین مقصد سفر جهان

و رقابت‌پذیری گردشگری در ایران است، باید پرسید که کدام بخش‌ها در این دو سال بهبود یافته‌اند و کدام بخش‌ها وضعیتشان چندان تغییری نیافته یا احیانا با پسرفت روبه‌رو شده‌اند. رقابت‌پذیری قیمتی؛ نقطه قوت ایران به نظر می‌رسد باز هم رقابت‌پذیری قیمتی برای ایران نماگری مهم در دستیابی به این رتبه بوده است. در سال 2015 نیز ایران توانسته...