بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش پارکهای ملی

آیا پارکهای ملی در حفاظت از محیط زیست نقش دارند ؟

آیا پارکهای ملی در حفاظت از محیط زیست نقش دارند ؟

پارک‌های ملی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، حفظ اکوسیستم‌های حساس و ادامه تنوع زیستی ایفا می‌کنند. با توجه به افزایش گازهای گلخانه‌ای در خلال تغییرات آب وهوایی، این مناطق حفاظت شده برای بقای بسیاری از گونه‌های پرندگان با اهمیت خواهند بود. در کشور ایران پارک های ملی زیادی وجود دارد ، مانند پارک […]