بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش سفر در سلامتی

نقش مسافرت در سلامت روان

نقش مسافرت در سلامت روان

«متاسفانه مردم جامعه ما نسبت به جوامع دیگر کمتر به امر تفریح و ورزش توجه می کنند بطوریکه امر مسافرت و سفر در بین بسیاری از خانواده ها تعریف نشده و جایگاهی ندارد این در حالی است که در کشورهای پیشرفته مردم به اوغات فراغت خود بسیار اهمیت می دهند.» دکتر محمد حسین جعفری روانشناس […]