بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش دار

ماموران در شیراز رشوه ۱۰میلیاردی را رد کردند

ماموران در شیراز رشوه ۱۰میلیاردی را رد کردند

اشیای تاریخی و عتیقه کشف شده، بیان داشت :ماموران خودرو یاد شده را متوقف و در بازرسی از آن تعداد زیادی اشیای تاریخی وعتیقه شامل جعبه چوبی منبت کاری شده ، شمعدان، گلدان فلزی با نقوش خطی وسکه های نقره نقش دار تاریخی کشف کردند. وی گفت: فرد دستگیر شده برای اغفال ماموران مبلغ 10 میلیارد ریال به عنوان رشوه به آنها پیشنهاد داد که ماموران درستکار...