رزرو هتل فضاگشت

نقش برجسته هرکول کرمانشاه

نقش برجسته هرکول کرمانشاه
نقش برجسته هرکول کرمانشاه ،مربوط به دوره اشکانی که در سال 1337 ش به هنگام احداث جاده همدان ـ کرمانشاه شناسایی شد. مرد نیرومند کاملاً عریانی را نشان می‌دهد که ...