بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش برجسته هرکول کرمانشاه

نقش برجسته هرکول

نقش برجسته هرکول

استان کرمانشاه, کرمانشاه

این نقش برجستة دوره اشکانی که در سال ۱۳۳۷ ش به هنگام احداث جاده همدان ـ کرمانشاه شناسایی شد، مرد نیرومند کاملاً عریانی را نشان می‌دهد که در زیر سایه درختی بر روی نقش شیری لم داده است. او به آرنج چپ تکیه داده و در دست چپ پیاله‌ای دارد و آن را نزدیک صورت […]