بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش برجسته مهرداد دوم

نقش برجسته مهرداد دوم

نقش برجسته مهرداد دوم

استان کرمانشاه, هرسین

نقش برجسته مهرداد دوم در قرن دوازدهم هجری قمری برای ایجاد وقف نامه شیخ علیخان زنگنه صدراعظم شاه سلیمان صفوی از بین رفته است. خوشبختانه طرح اولیه اثر از روی طرح شخصی به نام گرلو که در دوره صفوی و قبل از تخریب نقش برجسته کشیده شده، قابل بازسازی و مطالعه است. این اثر در تاریخ19/12/1380 به شماره 4881 به ثبت ملی رسیده است. ...