بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش برجسته تخت جمشید

نقش‌برجسته جدید از چهره انسان در تخت جمشید کشف شد

نقش‌برجسته جدید از چهره انسان در تخت جمشید کشف شد

تصویری از این نقش‌برجسته تاکنون در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.به گزارش ایرنا و بنا بر اعلام باستان‌شناسان، در فصل چهارم کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید، کارگاه‌هایی با اهداف مختلف در محل دیوار جنوبی تختگاه، حیاط خاوری کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش ایجاد و کاوش شد.   هدایت و دفع آب‌های سطحی محوطه تخت‌جمشید دستاورد […]