بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقش اقتصادی گردشگر

توریسم و گردشگر از نگاه سعدی

توریسم و گردشگر از نگاه سعدی

در بیت نخست مسئولیت عواقب آزردگی تاجر و گردشگر را متوجه مسئولین جامعه می‏داند و اعلام می‏کند اگر شاه یک مملکت بازرگانی را بیازارد، در خیرو برکت را بر شهر و لشگر خود بسته است و اشاره‏ ای دقیق به نقش اقتصادی گردشگر می‏نماید. در بیت دوم اشاره دارد به لزوم امنیت و آرامش برای توسعه توریسم و اذعان می‏کند که اگر از کشوری آوازهٔ رسم بدو عدم رعایت...