بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقشه و قطب نما

ردی نگذارید

ردی نگذارید

داریم؛ یک دستور عمل رفتاری ساده برای حفاظت زمین، آزادی‌ها‌ی خود، و فرصت طبیعت پیمایی‌ها‌ی دیگرمان. 1- پیشاپیش برنامه‌ریزی کنید و آماده باشید • گروه‌ها‌ی بزرگ را به دسته‌ها‌ی چهار تا شش نفره خرد کنید. • از نقشه و قطب نما [و جی پی اس] استفاده کنید تا مجبور به علامت‌گذاری با رنگ، سنگ چین، یا پرچم نشوید. 2- روی سطح‌ها‌ی سخت گام بگذارید و چادر...