بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقشه‌های قدیمی شهر

دروازه‌های تاریخی تهران احیا می‌شوند

دروازه‌های تاریخی تهران احیا می‌شوند

احمد مسجدجامعی نیز با قدردانی از مجتبی شاکری بخاطر این اقدام فرهنگی گفت: تهران به لحاظ شهرسازی به گونه‌ایی طراحی شده که با فرهنگ و آیین اسلام هماهنگ بوده است. برای مثال با توجه به نقشه‌های قدیمی شهر درمی‌یابیم که تهران رو به قبله احداث شده است.