بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقره سازی

نقره سازی اصفهان

نقره سازی اصفهان

استان اصفهان, اصفهان

است،می باشد.این دو صفحه را در هم چفت کرده و از شکاف بالای آن نقره مذاب را درون آن می ریزند تا به صورت شمش درآید.شمش را توسط دستگاه نورد که شامل دو غلتک سنگین است،به ضخامتهای موردنیاز،نازک می کنند.روشهای نقره سازی که در حال حاضرمورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از: -چکش کاری:در این روش برای ساخت ظرف تنها از چکش استفاده می شود.به طور مثال برای...