بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقاط قوت جنگلهای هیرکانی

بررسی نقاط قوت و ضعف جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی

بررسی نقاط قوت و ضعف جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی

چهارمین نشست کمیته کارشناسی تهیه پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی با هدف بررسی ارزش‌های برجسته جهانی و نقاط ضعف و قوت مناطق معرفی شده در پرونده جنگل‌های هیرکانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، چهارمین نشست کمیته کارشناسی تهیه پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی به میزبانی بنیاد سوکو از کشور […]