بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقاط دیدنی سلطان شهر

سلطان شهر

سلطان شهر

استان فارس, سلطان شهر

سلطان شهر یکی از شهر های شهرستان خرامه از استان فارس می باشد که در مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ توسط هیئت دولت به عنوان مرکز بخش کربال به تصویب رسید و ابلاغ گردید در ذیل متن کامل مصوبه می آید. “سه شنبه ب۲۱/۱۰/۸۹ با موافقت دولت؛شهرستان خرامه به نقشه تقسیمات کشوری استان فارس اضافه شدبا تصویب هیئت […]