بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقاشی سبک تشعیر

نقاشی سبک تشعیر

نقاشی سبک تشعیر

« تشعیر » یک از رشته های نقاشی ست که بیشتر برای زینت بخشیدن به حاشیه ی نقش ها به کار برده می شود و بر رونق و زیبایی و اعتبار نقاشی می افزاید. ویژگی این فن استفاده از قلم نازک است که در حقیقت موئینه کاری باید نامید و بر دو قسم است تشعیر […]