نقاشي روي شيشه
بلیط هواپیما تور خارجی

نقاشي روي شيشه

شیشه گری

شیشه گری

قرار داده و سپس خارج مي کنند و با آب مي شويند . اگر سطح شيشه هاي مات شده را زير ميکروسکوپ نگاه کنيم ، ناهمواري هاي فراواني را بر روي آن ها مشاهده خواهيم کرد . نقاشي روي شيشه يکي از عوامل فزاينده زيبايي فرآورده هاي شيشه اي ، نقاشي روي آن است . رنگ هايي که معمولا براي نقاشي...

صفحه 1 از 1